مرور محصولات و خدمات

هاست دانلود ایران

با 7 روز ضمانت بازگشت وجه درصورت خرید سالانه

پلن 2 گیگ هاست دانلود ایران
شروع از 8,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 2 گیگ
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 5 گیگ هاست دانلود ایران
شروع از 15,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 5 گیگ
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 10 گیگ هاست دانلود ایران
شروع از 23,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 10 گیگ
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 20 گیگ هاست دانلود ایران
شروع از 35,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 20 گیگ
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 40 گیگ هاست دانلود ایران
شروع از 50,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 40 گیگ
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 50 گیگ هاست دانلود ایران
0 موجود است
شروع از 60,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 50 گیگ
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 100 گیگ هاست دانلود ایران
شروع از 90,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 100 گیگ
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 200 گیگ هاست دانلود ایران
شروع از 140,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 200 گیگ
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 300 گیگ هاست دانلود ایران
شروع از 160,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 300 گیگ
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 500 گیگ هاست دانلود ایران
شروع از 190,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 500 گیگ
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 1 ترابایت هاست دانلود ایران
370,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 1 ترابایت
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 2 ترابایت هاست دانلود ایران
590,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 2 ترابایت
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 4 ترابایت هاست دانلود ایران
790,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 4 ترابایت
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
پلن 10 ترابایت هاست دانلود ایران
0تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 10 ترابایت
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
لطفا برای استعلام قیمت با بخش فروش در ارتباط باشید
پلن 6 ترابایت هاست دانلود ایران
0تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 6 ترابایت
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
لطفا برای استعلام قیمت با بخش فروش در ارتباط باشید
پلن 8 ترابایت هاست دانلود ایران
0تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 8 ترابایت
ترافیک نامحدود
گواهی SSL رایگان
تعداد اکانت ftp نامحدود
ادان دامین و سابدامین نامحدود
پورت سرور 10 گیگابیت
قابلیت نیم بها کردن ترافیک
لوکیشن ایران
وبسرور پرسرعت لایت اسپید
کنترل پنل محبوب cpanel
** 60 روز هدیه درصورت خرید سالانه **
لطفا برای استعلام قیمت با بخش فروش در ارتباط باشید

support agent
How can i help you?