مرور محصولات و خدمات

هاست مخصوص ربات api تلگرام(با سابدامین)

پلن 500 مگابایتی هاست ربات api
28,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 500 مگابایت
ترافیک نامحدود
1 مگابایت I/O
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابیس نامحدود
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 20 درصد
میزان رم 512 مگابایت
اددان دامین 0 عدد
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **
  • ندارد * * دسترسی ترمینال
پلن 1 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
38,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 1 گیگابایت
ترافیک نامحدود
3 مگابایت I/O
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابیس نامحدود
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 30 درصد
میزان رم 1 گیگابایت
اددان دامین 0 عدد
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **
  • دارد * * دسترسی ترمینال
پلن 2 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
48,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 2 گیگابایت
ترافیک نامحدود
5 مگابایت I/O
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابیس نامحدود
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 40 درصد
میزان رم 1 گیگابایت
اددان دامین 0 عدد
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **
  • دارد * * دسترسی ترمینال
پلن 3 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
68,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 3 گیگابایت
ترافیک نامحدود
8 مگابایت I/O
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابیس نامحدود
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 50 درصد
میزان رم 2 گیگابایت
اددان دامین 1 عدد
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **
  • دارد * * دسترسی ترمینال
پلن 5 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
88,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 5 گیگابایت
ترافیک نامحدود
10 مگابایت I/O
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابیس نامحدود
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 60 درصد
میزان رم 3 گیگابایت
اددان دامین 2 عدد
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **
  • دارد * * دسترسی ترمینال
پلن 10 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
120,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 10 گیگابایت
ترافیک نامحدود
15 مگابایت I/O
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابیس نامحدود
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 70 درصد
میزان رم 4 گیگابایت
اددان دامین 3 عدد
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **
  • دارد * * دسترسی ترمینال
پلن 20 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
180,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 20 گیگابایت
ترافیک نامحدود
20 مگابایت I/O
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابیس نامحدود
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 90 درصد
میزان رم 5 گیگابایت
اددان دامین 4 عدد
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **
  • دارد * * دسترسی ترمینال
پلن 40 گیگابایتی هاست ربات api تلگرام
250,000تومان
ماهانه
ویژگی های پلن
حجم 40 گیگابایت
ترافیک نامحدود
30 مگابایت I/O
گواهی SSL رایگان
تعداد دیتابیس نامحدود
هارد های پرسرعت NVMe
سهم پردازنده 200 درصد
میزان رم 8 گیگابایت
اددان دامین 5 عدد
تعداد سابدامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
کنترل پنل محبوب cpanel
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
امکان اجرای سورس کد ربات و میدلاین دارد
محل سرور هلند و نزدیک به سرور های تلگرام
کانفیگ و بهینه سازی مخصوص ربات و میدلاین
امکان اجرا و run سورس توسط بخش فنی بصورت رایگان ندارد
( درصورت نیاز به اجرای میدلاین از هاست های میدلاین ما استفاده کنید)
** 60 روز تخفیف در خرید سالانه **
  • دارد * * دسترسی ترمینال

support agent
How can i help you?